Služby, ktoré ponúkame

– umývanie okien, čistenie výkladov a presklených častí budov,
– oprava strešnej krytiny, oprava strechy a komínov,
– oprava, umývanie a nátery fasády (tlakovým zariadením WAP),

– zatmelenie špár, pretmelenie špár a okenných rámov,
– čistenie odkvapov, náter a montáž odkvapov + oprava odkvapov,
– montáž reklamných plachiet, montáž bannerov, kompletná inštalácia reklamy,

– zábrany proti vtáctvu, montáž hrotov, montáž sietí proti vtáctvu,
– náter konštrukcií, striech budov,
– chemické kotvenie, použitie chemickej malty,
– odstránenie snehu zo strechy, montáž anténnych systémov (satelitov),
– montáž protislnečných zábran (markízy …),

– oprava a búranie komínov a demolačné práce vo výškach,
– rizikové pílenie stromov v neprístupných podmienkach (v mestách, na cintorínoch),
– vianočna výzdova a dekorácia miest a obcí,
– náter výťahov a výťahových šiacht.

– návrh a analýza možnej ferratovej trasy,
– realizácia navrhnutej ferratovej trasy,
– poradenská činnosť v oblasti tvorby ferratových trás,

– tvorba horolezeckých a turistických trás,

– výroba a montáž altánkov na mieru,
– výroba a montáž balkónov na mieru,

– montáž solárnych a fotovoltaických panelov,

– zváračské práce,
– výroba železných mostov (následne možná povrchová úprava (zinkovanie, práškovanie apod.),
– búracie práce.