1.Práce s pomocou horolezeckej techniky

-čistiace, maliarske a natieračské práce pomocou priemyselného horolezectva
-oprava a náter fasád budov
-oprava a náter komínov
-oprava a výmena klampiarskych konštrukcií na neprístupných miestach
-realizácia a umiestnenie reklamy na výškových objektoch
-umývanie neotvárateľných okien a presklenných plôch
-montáž, výmena a oprava bleskozvodov
-montážne a demontážne práce vo výškach

2.Výroba, opravy a rekonštrukcie plochých striech

-výroba svetlíkov
-hydroizolácia plochých striech
-rekonštrukcia plochých striech
-nanášanie hydroizolačných náterov
-reflexné nátery
-pravideľné údržby a kontroly plochých striech


3. Nátery stavebných objektov

-stolárske a tesárske konštrukcie
-oceľové konštrukcie
-kovové doplnkové konštrukcie
-klampiarske výrobky
-steny, podlahy
-fasády4.Maľby stavebných objektov

- glejové
- latexové a akrylátové
- maľby z maliarskych zmesí
- stierkovanie

5.Pilčícke práce

-Zrezávanie stromov
-Zrezávanie v nedostupnom teréne
-Orezávanie vetiev
-Zrezávanie stromov po častiach

Používame materiál od firiem: